Vi tar hjälp med hyresförhandlingen - KKB Fastigheter AB Skip to content

Vi tar hjälp med hyresförhandlingen

KKB vänder sig till Hyresmarknadskommittén för att slutföra hyresförhandlingen av 2 280 lägenheter i bostadsbeståndet – och för att tolka hyressättningsprinciperna i den nya Trepartsöverenskommelsen mellan parterna.

  • Överenskommelsen är ny för alla. Vi behöver lära oss hur vi ska tolka de olika parametrarna som ingår, och hur de kan viktas, säger Mikael Strand, vd. Vi ska ta hänsyn till den nationella ekonomiska utvecklingen, våra lokala förhållanden och göra en rimlig sammanvägning. För oss sticker de exceptionella kostnadsökningarna på biogas ut, tillsammans med det faktum att vi tillhör elprisområde 4. Vi har hamnat på en helt ny kostnadsnivå som skiljer oss från många andra allmännyttiga företag runt om i landet.   

Den höga inflationen, de kraftiga räntehöjningarna och ett stigande byggindex påverkar också KKB på ett negativt sätt, som för många andra bostadsföretag.

  • Det är naturligtvis djupt olyckligt att våra hyresgäster också påverkas av den rådande situationen, och vi gör det vi kan för att begränsa kostnadsökningarna. I år har vi bland annat jobbat intensivt med energieffektiviseringar, vilket har lett till en 8-procentig nedgång av energiförbrukningen. Trots alla ansträngningar behöver vi en högre hyreshöjning under 2023 jämfört med tidigare år, säger Mikael Strand.

Enligt Sveriges Allmännytta har 74 bostadsföretag, med totalt 288 000 lägenheter, inkommit med yrkanden på i genomsnitt 7,7 % hyreshöjning för 2023. KKBs yrkande avseende lägenheter med kallhyror är i linje med övrigas, 7,7 %, med undantag för lägenheter som värms upp med biogas, de hamnar 1,8 % högre. 

Ytterligare information: Hyresmarknadskommittén