Tillgänglighetsredogörelse - KKB Fastigheter AB Skip to content

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för KKB Fastigheter AB

KKB Fastigheter Logotyp

KKB Fastigheter AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur KKB Fastigheter AB uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från KKB Fastigheter AB som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Inga kända problem

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Inga kända problem

Problem vid användning utan hörsel

  • Inga kända problem

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  • Inga kända problem

Hur webbplatsen har blivit testad

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Leverantör har validerat koden enligt WCAG 2.1 AA samt följt DIGGs checklista för webbriktlinjer.

Senaste bedömningen gjordes den 16 maj 2022.

Webbplatsen publicerades den 11 januari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 maj 2022.