Tack för din hjälp - KKB Fastigheter AB Skip to content

Tack för din hjälp

Tack att du tog dig tid att svara på vår enkät om hur du upplever ditt boende och oss som hyresvärd. Det är mycket värdefullt för oss att få veta vad du tycker är viktigt, så att vi fokuserar på rätt saker. Detta är ett verktyg i vårt förbättringsarbete.