Problem med myror? - KKB Fastigheter AB Skip to content

Problem med myror?

Nu är det vår och småkrypen vaknar. Anticimex har ändrat sina rutiner och delar inte längre ut myrdosor till oss på KKB – utan endast till de hyresgäster som hör av sig direkt till dem. Om du har problem med myror i och kring din lägenhet – ring Anticimex på telefon 075-245 10 00 och ange att du bor hos KKB, så skickar de kostnadsfritt myrdosor till dig.