Styrelse och ledning - KKB Fastigheter AB Skip to content

Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

Företagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Kävlinge. Fullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. Bolagets revisorer och revisorssuppleant utses av bolagsstämman och kommunfullmäktige utser lekmannarevisor och suppleant.

Företagsledning

Mikael Strand

VD

Helene Jönsson

Ekonomichef

Eva Hansson

Marknads- och Kommunikationschef

Ulf Petersson

Fastighetschef bostäder

Maria Hofvander

Fastighetschef samhällsnyttiga fastigheter

Adrian Sollie

Bygg- och Miljöchef

Jessica Hansson

Administrativ chef

Ordinarie ledamöter

Christian Lindblom

Ordförande

Roland Palmqvist

Vice ordförande

Henrik Ekberg

Lars Dahlvid

Ulf Nordström

Suppleanter

Gunni Gustafsson Nilsson

Ingvar Nordh

Johanna Laurell

Ann-Sofie Thuresson

Thomas Salomon

Revisorer

Fernando Dinis-Viseu

Lekmannarevisor

Johan Rasmusson

Aukt.revisor

Revisorssuppleanter

Claes Håkansson

Lekmannarevisor