Styrelse och ledning - KKB Fastigheter AB Skip to content

Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

Företagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Kävlinge. Fullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. Bolagets revisorer och revisorssuppleant utses av bolagsstämman och kommunfullmäktige utser lekmannarevisor och suppleant.

Företagsledning

Mikael Strand

VD

Helene Jönsson

Ekonomichef

Eva Hansson

Marknads- och Kommunikationschef

Ulf Petersson

Fastighetschef bostäder

Maria Hofvander

Fastighetschef samhällsnyttiga fastigheter

Jessica Hansson

Administrativ chef

Håkan Nilsson

Teknikenhetschef

Biljana Matic

HR Koordinator

Ordinarie ledamöter

Christian Lindblom

Ordförande

Thomas Salomon

Vice ordförande

Mathias Hörstedt

Kerstin Nilsson

Aaron Nilsson

Suppleanter

Per Olsson

Jens Larsson

Bent Erik Hawaleska

Jan Andersson

Roland Palmqvist

Revisorer

Larserik Johansson

Lekmannarevisor

Johan Rasmusson

Aukt revisor

Revisorssuppleanter

Claes Håkansson

Lekmannarevisor