Om KKL - KKB Fastigheter AB Skip to content

Om KKL

Samhällsnyttiga fastigheter

KKB Fastigheter Logotyp

KKB sköter även förvaltningen av de samhällsnyttiga lokaler, som ägs av vårt systerbolag KKL. Hyresgäst i lokalerna är Kävlinge kommun. Fastighetsbeståndet består till största delen av verksamhetslokaler i form av skolor, förskolor och service- och omsorgsfastigheter. I beståndet ingår även fritidslokaler, såsom badanläggningar och sporthallar.

KKL:s ledning och styrelse

KKL har samma ledning som systerbolaget KKB, medan styrelsen är en annan:

Ledamöter är Pia Almström (ordförande), Henrik Ekberg (vice ordförande), Magnus Hylander, Jimmy Runesson och Lars Dahlvid.

Suppleanter är Patrik Bengtsson, Peter Ljuslund, Ola Svensson, Markus Nordqvist och Lars Lundström.

Lekmannarevisor är Larserik Johansson och revisorssuppleant är Claes Håkansson.

Aukt revisor är Johan Rasmusson.

Årsredovisningar