Skip to content

För leverantörer

För leverantörer

KKB Fastigheter Logotyp

För en mer hållbar hantering av leverantörsfakturor vill KKB och KKL gärna övergå till att enbart ta emot e-fakturor.

En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektroniskt format. Innehållet ska motsvara den information som normalt finns på en pappersfaktura. Även bilagor kan bifogas med e-faktura. Observera att PDF inte räknas som elektronisk då de kräver manuell hantering, och är inte ett godkänt format.

Fakturaadresser och organisationsnummer

KKB Fastigheter AB

Organisationsnummer: 556186-6673
VAT-nummer: SE556186667301
VAN operatör: InExchange
GLN-nummer: 7365561866674
Peppol id: 0007:5590535125
Peppol: 0007:5561866673
Adress: Box 109, 244 22 Kävlinge
E-post: Faktura@kkb.se

KKL Fastigheter AB

Organisationsnummer: 559053-5125
VAT-nummer: SE559053512501
VAN operatör: InExchange
GLN-nummer: 7365590535121
Peppol id: 0007:5590535125
Adress: Box 109, 244 22 Kävlinge
E-post: Faktura@kkb.se

Märkning av faktura

Information om rätt bolag och märkning av fakturan får du av KKB:s beställare/referensperson. Fakturor som kommer till fel bolag eller saknar rätt märkning kan komma att returneras.