Nu övergår vi till månadsfakturering - KKB Fastigheter AB Skip to content

Nu övergår vi till månadsfakturering

Med start med fakturan för april skickar vi inte längre ut hyresfakturor för tre månader åt gången. I stället får du en faktura varje månad, i god tid innan den ska betalas.

På så vis behöver du inte längre hantera fakturor för fler månader än den som är aktuell.