Frågor om hyreshöjningen för 2023 - KKB Fastigheter AB Skip to content

Frågor om hyreshöjningen för 2023

Efter vår information den 22 februari om resultatet av hyresförhandlingen har vi fått en del frågor. De vanligaste frågorna – och våra svar – ser du här nedan.  

  • Jag har ett hyresavtal där värme ingår. Varför ska jag då betala bränsletillägg?

Vi har förståelse för att ordet ”Bränsletillägg” väcker frågor. I förhandlingen är vi överens om att hyreshöjningen är 4,5%. Utöver det är vi överens om ett tillägg om 2,5% som gäller under 12 månader. Detta med anledning av våra höga elpriser och att vi är ett av få bostadsbolag med biogas som uppvärmning. Priset på biogas/naturgas har ökat extremt mycket med anledning av kriget i Ukraina. Hyresgäster i lägenheter med kallhyra betalar själv både kostnader och kostnadsökningar för uppvärmning och omfattas därför inte av detta tillägg.

  • Kommer den tillfälliga höjningen om 2,5 % att specificeras på hyresfakturan?

Vi har i dagsläget ingen möjlighet att specificera den tillfälliga höjningen på hyresfakturan, men jobbar på en lösning för kommande fakturor. För att du ändå ska känna dig trygg i att den tillfälliga höjningen verkligen upphör den 31/12 2023 har vi lagt en text på hyresfakturorna där detta framgår.

Om du har ytterligare frågor om faktureringen eller din hyra är du välkommen att kontakta oss via vår Kundservice.