Välkommen till kvarterskontoret i Löddeköpinge!

Vårt kontor finns på Roteringvägen 13 E (intill P-platsen på Roteringområdet).

Vi som arbetar här är:
Kvartersvärden som du möter vid felanmälan, besiktningar och underhåll i din bostad.

Fastighetsskötarna, som åtgärdar felanmälningar i din bostad och sköter grönområdena.

Kundansvarig, som handlägger uthyrning och lämnar information om våra bostäder i Löddeköpinge.

Lokalvårdare, som ser till att det är rent och snyggt i ditt bostadsområde.

Bra att veta om

Garage/P-plats

 

Inom kvartersområde Löddeköpinge finns garage att hyra på Roteringvägen.

P-plats finns att hyra på Kämnärsgränd och Notarievägen/Prästvägen.

Carport finns att hyra på Notarievägen.

Om du vill hyra garage, P-plats eller carport måste du anmäla ditt intresse till vår uthyrare, som tar kontakt när det finns något ledigt.

 

 
Felanmälan:
Tel 046-28 73 110
Telefon- och besökstid          
Kl 8 - 9
Via Mina Sidor
 
Kundansvarig/Uthyrning
046-28 73 111
Måndag:                             
Kl 10 - 12 & 13 - 15
Tisdag:                                  
Kl 10 - 12 & 13 - 17                 
Torsdag:                               
Kl 10-12 & 13-15
Onsdag och fredag stängt

Jour
Vid akut behov av fastighetsservice efter ordinarie arbetstid
040-660 87 38
Snöröjning/Halkbekämpning
Läs här
Skadeinsekter/skadedjur
Kontakta Anticimex för kostnadsfri bekämpning. Din bostad omfattas av KKB:s försäkring.
0771-40 11 00