Ytterområden

 

  

Våra kvarter i ytterområden/västra Kävlinge

- Arvidsborgsvägen 22 - 24 

- Arvidsborgsvägen 26 - 30 

- Svens gränd

 

 

 

På gång- och cykelstigar tar du dig snabbt till centrum och stationen