Hyresgästenkät 2016

 

 

Kävlinge i november 2016 

Till våra bostadshyresgäster

 

 

Stort tack för era svar!  

 

Jag kan med glädje konstatera att det är många av er hyresgäster, över 60 procent, som har besvarat vår kundenkät - ett gott resultat som tyder på att ni hyresgäster är intresserade av era boendefrågor och vill vara med och påverka. 

AktivBo har nu redovisat för oss resultatet av era svar och synpunkter. Glädjande nog är de flesta hyresgäster mycket nöjda med boende såväl som service, men givetvis finns det alltid något som kan bli bättre. Vi arbetar därför vidare med resultaten för de olika fastigheterna för att se hur vi ytterligare kan förbättra oss. 

En del enklare fel och brister kommer vi att åtgärda inom kort, medan andra åtgärder fordrar större insatser och kan därför ta lite längre tid. Det är vår ambition att i största möjliga mån ta tillvara era synpunkter för ett bättre och tryggare boende. 

Telefontiden till våra kvarterskontor för t ex serviceanmälan (1 timme dagligen) upplevs av en del av er hyresgäster som alltför kort. Även om vi är medvetna om att alla inte har tillgång till dator och internet vill vi göra er uppmärksamma på att ni kan lämna serviceanmälan via vår hemsida. För dig som inte har dator finns möjlighet att tala in ett meddelande på kvarterskontorets telefonsvarare, eller ringa till receptionen.  På dessa sätt behöver du inte passa våra telefontider, utan kan lämna meddelande till oss när det passar dig bäst.

 

Om du har några frågor som rör enkätresultaten för just ditt område är du alltid välkommen att kontakta din kvartersvärd.

 

Återigen – stort tack för ett fantastiskt gensvar!

 

KKB Fastigheter AB

 

Kristofer Lindahl

Fastighetschef Bostäder