Viktig information till våra hyresgäster i Kävlinge centrum

Kävlinge kommuns VA-avdelning kommer att utföra vatten- och avloppsarbeten under v 22 på södra delen av Mårtensgatan.

Det innebär att infarten till Mårtensgatan kommer att stängas av. Under tiden infarten är avstängd kommer trafiken på Mårtensgatan att delvis vara dubbelriktad.

För att underlätta trafikflödet, vänligen respektera de zoner som har parkeringsförbud, dessa zoner kommer att användas som mötesområden. Närmst arbetsområdet kommer en vändplats att anordnas.

Vid frågor, ring Kävlinge kommuns kundtjänst 046-73 90 00