Om oss

Vi finns i kommunens huvudorter med ett varierat utbud:

 • Från ettor till radhus i villamiljö
 • Centrala lägen eller natursköna ytterområden
 • För alla generationer

 

KKB i korthet 2016

 • Nettoomsättning 208,3 Mkr
 • Resultat 15,4 Mkr
 • Eget kapital 236,1 Mkr
 • Balansomslutning 1130,1 Mkr
 • Kapitalkostnader 17,2 Mkr
 • Underhållskostnader 47,9 Mkr
 • Driftkostnader 60,9 Mkr
 • Soliditet 20,9 %
 • Medeltal årsanställda 43
 • Antal bostäder 2 481
 • Lokaler 29 719 kvm
 • Förvaltad lokalyta kommunägda fastigheter 110 000 kvm