Uthyrningsprocessen

Ibland står det olika datum gällande inflyttning och när lägenheten kan vara tillgänglig. Vad innebär det?
Tillträdesdatum anger när hyresavtalet upphör för avflyttande hyresgäst och tillgänglighetsdatum anger den datum då den avflyttande hyresgästen önskar lämna lägenheten. Det senare är endast ett önskemål från den avflyttande hyresgästen.
 
Man kan anmäla intresse för högst tre lägenheter samtidigt, vilket jag nu har gjort. Kan jag ta bort en anmälan om det kommer in någon annan lägenhet som jag är mer intresserad av?
Ja, det kan du. Under hela anmälningstiden eller när det pågår visning samt då lägenheten är uthyrd. När du ser Ta bort intresseanmälan vid din anmälda lägenhet - klicka.
 
Kan mitt turnummer ändras efter anmälningstiden gått ut?
Ja, t ex om andra sökande tar bort sin anmälan för lägenheten eller någon tackar nej efter erbjudande.
 
Finns det någon medicinsk- eller social förtur?
Nej, vi erbjuder bostad efter turordning.
 
Vad händer om jag är försenad med mitt svar eller inte svarar på ett lägenhetserbjudande?
Din intresseanmälan avregistreras när svarsdatumet passerat.