Välkommen till oss på kvarterskontoret i Centrum!

Vårt kontor finns på Billingshällsvägen 5, infart från Nordanväg

Vi som arbetar här är:
Kvartersvärden, som du möter vid felanmälan, besiktningar och underhåll i din bostad.

Fastighetsskötarna, som åtgärdar felanmälningar i din bostad och sköter grönområdena.

Lokalvårdarna, som ser till att det är rent och snyggt i ditt bostadsområde.

Bra att veta om

Garage

Inom kvartersområde Centrum finns garage att hyra på nedanstående adresser:

Storgatan
Timmermansgatan

P-platser

Inom Kävlinge Centrum finns P-plats att hyra på nedanstående adresser:

Bruksgatan
Kapellvägen
Mejerigränd
Kansligatan

Carport

Inom Kävlinge Centrum finns carport att hyra på nedanstående adress:

Kapellvägen


Om du vill hyra garage, carport eller P-plats måste du anmäla ditt intresse till vår uthyrare, som tar kontakt när något finns ledigt. 

 

Felanmälan
Tel 046-28 73 120
Telefon- och besökstid
Kl 8.00 - 9.00
Via Mina Sidor

Jour
Vid akut behov av fastighetsservice efter ordinarie arbetstid
040-660 87 38

Snöröjning/Halkbekämpning
Läs här

Skadeinsekter/skadedjur
Kontakta Anticimex för kost-nadsfri bekämpning. Din bostad omfattas av KKB:s försäkring.
0771-40 11 00