Bra att veta vid avflyttning

Det är vår förhoppning att våra hyresgäster skall trivas och bo kvar hos oss. Om du av något skäl kommer att flytta inom KKB eller till annan hyresvärd har vi sammanställt en kom-i-håg-lista för att underlätta för dig.

Om du har hyresavtal för garage, extra förråd eller P-plats upphör dessa samtidigt med hyresavtalet för bostad, om inte annat avtalas vid omflyttning inom KKB. Givetvis skall även garage och förråd tömmas och städas.

Vid avflyttning gäller att lägenheten skall vara tömd, städad och besiktigad till kl 12.00 den 1:e i månaden. Om den 1:e infaller på en lördag, söndag eller helgdag gäller den första vardagen i månaden.

 

Viktig information

  • Du ska boka tid för besiktning hos kvartersvärden, minst en vecka före avflyttning. Besiktning utföres tidigast två veckor före hyresavtalets upphörande.
  • Brandvarnare, installerad av KKB, ska lämnas kvar vid avflyttningen.
  • Nycklar lämnar du till kvarterskontoret - det gäller även nycklar till tvättstuga, extra förråd och garage.
  • Under uppsägningstiden får du vara beredd att visa din lägenhet. KKB erbjuder lägenheten till ny hyresgäst, som får ditt telefonnummer för att träffa överenskommelse om lämplig tidpunkt för visning.
  • När nycklarna lämnats till KKB, tar vi inte ansvar för kvarlämnade inventarier såsom persienner, vitvaror eller utrustning/plantering på eventuell trädgårdstäppa.

Dessutom påminner vi om följande:

Abonnemang på el skall sägas upp hos din elleverantör, som slutavläser el-mätaren. Om du har haft abonnemang på gas, vatten och renhållning skall även dessa sägas upp till resp leverantör.

Nätägare el i Löddeköpinge, Hofterup:
E.On
020-22 24 24, www.eon.se

Nätägare el övriga:
Skånska Energi AB
046-507 00, www.skanska-energi.se

Vatten renhållning
Kävlinge kommun
046-73 90 00, www.kavlinge.se

Gas för uppvärmning:
E.On Gas AB
020-56 56 00, www.eon.se

Ändra abonnemang på telefon och bredband
Gör adressändring så att du är folkbokförd på rätt adress.

 

Till kvarterskontoret lämnar du alla nycklar till: 
  • lägenhet och förråd
  • tvättstuga med bokning
  • garage*
  • postbox

 *Nycklar till garage på Timmermansgatan lämnas på Mårtensgatan 25 B.