Välkommen till oss på Kävlinge Väst kvarterskontor!

Vårt kontor finns på Sunnanväg 15 D.

Vi som arbetar här är:
Kvartersvärden som du möter vid felanmälan, besiktningar och underhåll i din bostad.

Fastighetsskötarna, som åtgärdar felanmälningar i din bostad och sköter grönområdena.

Lokalvårdarna som ser till att det är rent och snyggt i ditt bostadsområde.

Bra att veta om

Garage

Hyrs ut efter turordning och finns på följande adresser:

Arvidsborg
Jakobsgatan
Svens gränd
Korsbacka

P-platser

Hyrs ut efter turordning och finns på följande adresser:

Arvidsborg
Jakobsgatan

På hela Korsbackaområdet finns fri parkering inom markerade platser.

Carport

Hyrs ut efter turordning och finns på Arvidsborg.

Du kan anmäla intresse för ovanstående till vår uthyrare. Vi kontakt med dig när du kommer i tur för garage/p-plats eller carport.

 

Felanmälan
Tel 046-28 73 130
Telefon- och besökstid
Kl 8.00 - 9.00
Via Mina Sidor

Jour
Vid akut behov av
fastighetsservice efter ordinarie arbetstid
040-660 87 38

Snöröjning/Halkbekämpning
Läs här

Skadeinsekter/skadedjur
Kontakta Anticimex för kost-nadsfri bekämpning. Din bostad omfattas av KKB:s försäkring.
0771-40 11 00