Välkommen till oss på kvarterskontoret i Furulund!

Vårt kontor finns på Trädgårdsgatan 2 B (Ligusterns dagcentral). Brevinkast finns vid entrén.

Vi som arbetar här är:
Kvartersvärden, som du möter vid feleanmälan, besiktningar och underhåll i din bostad.

Fastighetsskötarna, som åtgärdar felanmälningar i din bostad och sköter grönområdena.

Lokalvårdare, som ser till att det är rent och snyggt i ditt bostadsområde.

Bra att veta om

Garage

Inom kvartersområde Furulund finns garage att hyra på nedanstående adresser:

Trädgårdsgatan 2-4
Möllegatan

Du måste anmäla intresse för garage till vår uthyrare, så tar vi kontakt när du kommer i tur för garage.

P-platser

Vid Trädgårdsgatan är parkeringen fri inom markerade platser. På Möllegatan ingår P-plats i anslutning till varje radhus.

 

Felanmälan
Tel 046-28 73 140
Besök- och telefontid kl 8.00 - 9.00
Via Mina Sidor

Jour
Vid akut behov av
fastighetsservice efter ordinarie arbetstid
040-660 87 38

Snöröjning/Halkbekämpning
Läs här

Skadeinsekter/skadedjur
Kontakta Anticimex för kost-nadsfri bekämpning. Din bostad omfattas av KKB:s försäkring.
0771-40 11 00