Hyresförhandlingen för 2017 är nu klar

Hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen Region Norra Skåne är nu klar.

Fr o m 2017-01-01 höjs hyran med i genomsnitt 0,62 %, vilket motsvarar ca 6:23 kr/kvm och år.

Höjningen är differentierad och varierar alltså mellan olika bostadsområden mellan 5:65 kr/kvm och år till 6:31:-/kvm och år.

Mer information hittar du här, eller på anslagstavlan inom ditt bostadsområde där det anslås till och med 2017-02-15.